مطالب مطالب مطالب بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مطالب مطالب مطالب مطالب مطالب
جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بررسی طرح بهداشت موسم حج

بررسی طرح بهداشت موسم حج

کمیته های مقدماتی حج در وزارت بهداشت عربستان، در نشستی طرح بهداشتی موسم حج امسال ...