معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود

معاون روحانیون بعثه مقام معظم رهبری: عملکرد روحانیون حج ارزیابی می شود

معاون امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری گفت: روحانیون کاروانها سالانه هم در مدینه و هم در مکه توسط رابطین این معاونت ارزیابی میشوند. به گفته عبدالفتاح نواب، این ارزیابی با در نظر گرفتن محورها و شاخص هایی چون تبیین احکام و مناسک، همراهی با زائران در انجام مناسک، مدیریت فرهنگی، رعایت شئون روحانیت، التزام عملی به سیاست های بعثه و میزان اهتمام، موفقیت در تشکیل جلسات


معاون امور روحانيون بعثه مقام معظم رهبري گفت: روحانيون کاروانها سالانه هم در مدينه و هم در مکه توسط رابطين اين معاونت ارزيابي ميشوند.

به گفته عبدالفتاح نواب، اين ارزيابي با در نظر گرفتن محورها و شاخص¬هايي چون تبيين احکام و مناسک، همراهي با زائران در انجام مناسک، مديريت فرهنگي، رعايت شئون روحانيت، التزام عملي به سياست¬هاي بعثه و ميزان اهتمام، موفقيت در تشکيل جلسات قبل از اعزام و ميزان نفوذ و تأثيرگذاري معنوي انجام مي¬شود.
وي در همايش سراسری مديران و روحانيان حج با يادآوري حضور معين و معينه¬ها در کنار روحانيون کاروان هاي بالاي 145 نفر گفت که در ارزيابي ها معين¬ها و معينه ها در برخي موارد عملکردي موفقتر از روحانيون داشته¬اند.
معاون امور روحانيون بعثه  مقام معظم رهبري، حداکثر سن مجاز براي روحاني کاروان را 60 سال اعلام و در عين حال تأکيد کرد چنانچه روحاني توانمند و برخوردار از سلامت جسمي اما بالاي 60 سال باشد، کاروان ها و زائران را از وجود وي محروم نخواهيم کرد.
معاون برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي بعثه مقام معظم رهبري نيز در اين همايش  با تشريح مأموريت هاي اين حوزه، ارزشيابي فعاليت هاي اجرايي و رفاهي سازمان حج و زيارت و فعاليت هاي بعثه را مهمترين وظيفۀ اين معاونت برشمرد.
حجت الاسلام والمسلمين عرب گفت: مجموعه معاونت ها و  مديريت هاي مختلف بعثه در سال 87، 110 برنامه دارند که معاونت برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي اين برنامه ها را نظارت مي کند. وي يکي ازاين 110 برنامه را اعزام روحانيون به حج تمتع، عمره، عتبات و سوريه عنوان و اعلام کرد سالانه حدود 10هزار نفر روحاني به اين مراسم اعزام مي¬شوند.
نظرات کاربران