کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود

کاروان بندی دختران عمره‌گزار تا آخر هفته تکمیل می‌شود

دبیر ستاد عمره دانشجویی گفت: کاروان بندی دختران دانشجوی مجرد برای اعزام به عمره مفرده تا آخر همین هفته تکمیل می‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ، محمد زارع گفت: دانشجويان ذخيره بايد همانند دانشجويان اصلي تمام مدارك و مراحل ثبت‌نام را طي كنند ولي اين كار به منزله اعزام قطعي آنها نخواهد بود.
وي با اشاره به افزايش 30درصدي داوطلبان عمره دانشجويي در سال جاري نسبت به عمره سال قبل، گفت: 27 هزار دانشگاهي به عمره مفرده 88 اعزام مي‌شوند.
وي با تأكيد بر اين‌كه سهميه عمره دانشجويي بسيار كم و محدود است، افزود: دانشجويان بسياري خواستار اعزام به عمره دانشجويي هستند در حالي‌كه با سهميه محدود ستاد عمره دانشجويي نمي‌توان پاسخگوي آنها بود.
دبيرستاد عمره دانشجويي با بيان اين‌كه از هر 17 داوطلب عمره دانشجويي فقط يك نفر به عمره مفرده اعزام مي‌شود، گفت: در عمره دانشجويي امسال به طور متوسط هر دقيقه‌ 50 دانشجو ثبت‌نام مي‌كردند و فقط 462 هزار داوطلب به صورت فردي در عمره دانشجويي امسال ثبت‌نام كرده‌اند.
وي اظهار داشت: وام عمره دانشجويي امسال افزايش يافته است، اين وام 500 هزار تومان بود كه اين ميزان در عمره سال 88 به 600 هزار تومان افزايش يافته است.
نظرات کاربران