قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد

قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان تصویب شد

سرانجام پس از مدت ها کشمکش و بررسی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع در 18 فصل و 249 ماده با اکثریت آرای نمایندگان مجلس نمایندگان افغانستان، به تصویب رسید. بر اساس توافق کمیسیون علمای اهل تشیع و تسنن نیاز به ایجاد محاکم و تعین قضات جداگانه برای مردم اهل تشیع دردادگاه های کشور نیست

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از منابع خبری افغانستان، سرانجام پس از مدت ها کشمکش و بررسی، قانون احوال شخصیه اهل تشیع در 18 فصل و 249 ماده با اكثریت آرای نمایندگان مجلس نمایندگان افغانستان، به تصویب رسید. گفته می شود این قانون به منظور تصویب و تكمیل نهایی، نیاز به رای مجلس سنا و توشیح رئیس جمهور كشور دارد.

یكی از ماده­های جنجال برانگیز این قانون، ایجاد محاكم و تعین قضات جداگانه برای اهل تشیع بود. در این زمینه محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان اظهار داشت: بر اساس توافق كمیسیون علمای اهل تشیع و تسنن نیاز به ایجاد محاكم و تعین قضات جداگانه برای مردم اهل تشیع دردادگاه های كشور نیست. این قانون قبلاً به منظور تكمیل و تصویب آن به ستره محكمه و شورای علما اهل تشیع و تسنن فرستاده شده بود كه از سوی آنان مورد تایید قرار گرفت و علیرغم آن باز هم شماری از نمایندگان مجلس با مخالفت شدید، از تصویب این قانون خود داری می كردند. به گفته قانونی این قانون نزدیك به 2سال است كه به منظور تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است.
در این قانون دوره حضانت برای پسران پایان هفت سالگی و برای دختران ختم 9 سالگی تعیین گردیده است.
نمایندگان اهل تشیع در مجلس خوشبین اند كه پس از این، قضایای مردم شیعه كه قبلاً به دلیل نبود این قانون مشكلاتی را برای آنان خلق كرده بود با استفاده از آن، حل گردد.
نظرات کاربران