چاپ و توزیع چاپ و توزیع چاپ و توزیع بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چاپ و توزیع چاپ و توزیع چاپ و توزیع چاپ و توزیع چاپ و توزیع

چاپ و توزیع "دانشنامه تمدن مسیحی" به دلیل رویکرد ضداسلامی متوقف شد

انتشارات ویلی بلک ول به دنبال انتقادهایی که درباره ضداسلامی بودن مدخلهای دانشنامه تمدن مسیحی مطرح شده، تمام نسخه‌های توزیع شده این دانشنامه را از بازار خارج و انتشار آن را متوقف کرد.

 انتشارات " ویلی بلک ول"  به عنوان یک ناشر آکادمیک بزرگ، به دنبال انتقادهایی که درباره ضداسلامی بودن مدخلهای " دانشنامه تمدن مسیحی" مطرح شده، تمام نسخه‌های توزیع شده این دانشنامه را از بازار خارج و انتشار آن را متوقف کرد.

به گزارش کریسشن پست، انتشارات ویلی بلک ول قرار بود این دانشنامه چهار جلدی را که ماه سپتامبر گذشته کامل شده، ماه جاری میلادی (فوریه) منتشر کند، اما گروهی از منتقدان از جمله افرادی که در نوشتن مدخلهای آن نقشی برعهده داشته و عده ای از اعضای هیئت تحریریه آن نسبت به نسخه نهایی اعتراض کردند.

جورج تومار کوریان ویراستار این دانشنامه که با نامه های الکترونیک 400 نفر از نویسندگان معترض مدخلهای دانشنامه رو به رو شده اند گفت: منتقدان اظهار داشتند مقدمه این دانشنامه و بخش اعظمی از مدخلهای آن  بسیار مسیحی ، بسیار ارتدکس، بسیار ضد سکولار و بسیار ضد اسلام است و به نوعی اصلاح شده نیست که بتوان از آن در دانشگاه ها استفاده کرد
نظرات کاربران