ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی

ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از تدوین و ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای حج عمره دانشگاهی خبر داد.

 محسن اسلامی در گفتگو با مهر با بیان این خبر گفت: یک بسته جامع فرهنگی در منشور فرهنگی کاروانهای حج عمره دانشگاهی دیده شده که سه مقطع قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر را مدنظر قرار داده است و از دانشگاهها خواسته شده تا بر طبق این منشور عمل کنند.

وی از تهیه کتاب و طراحی دوره های آموزشی برای دانشجویان عمره گزار در قبل سفر به عنوان بخشی از این منشور نام برد و گفت: اول و دوم اسفند ماه یک برنامه آموزشی برای دانشجویان دختر عمره گزار دانشگاههای تهران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: برنامه های فرهنگی حج عمره دانشجویی امسال پر رنگ تر از سال گذشته خواهد بود و با بعثه مقام معظم رهبری نیز هماهنگی شده که برنامه های متنوعی در این سفر معنوی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: امسال در هر کاروان یک رابط فرهنگی از ناحیه دانشجویان قرار داده می شود که در شکل دهی فعالیتهای فرهنگی موثر عمل کند.
نظرات کاربران