دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد

دوره مقتل خوانی در خراسان رضوی برگزار شد

دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان رضی، یک دوره مقتل خوانی را ویژه روحانیان عتبات در مشهد برگزار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان رضی، یک دوره مقتل خوانی را ویژه روحانیان عتبات در مشهد برگزار کرد.
نظرات کاربران