بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری

بقیع، مرقد امامان بی بارگاه/گزارش تصویری

زائران ملیت های مختلف که وارد مدینه منوره شده اند امروز با حضور در محوطه قبرستان بقیع به دعا و نیایش پرداختند.

تصاویری از کهن ترین قبرستان سرزمین وحی
نظرات کاربران