گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره

گزارش تصویری استقبال از نخستین گروه زائران به مدینه منوره

ورود زائران ایرانی به شهر پیامبر با استقبال مسؤولان ایرانی و عربستانی و استقرار در هتل های مدینه منوره همراه بود

تصاویری از آیین استقبال مسؤولان ایرانی و عربستانی هنگام ورود نخستین گروه از زائران کشورمان به مدینه منوره
مطالب مرتبط

نظرات کاربران