مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان

مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع در اصفهان

آزمون مصاحبه ارتقاء روحانیون عمره به معین حج تمتع استانهای اصفهان و فارس در دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، در این آزمون روحانیون واجد شرایط از استانهای اصفهان و فارس توسط کمیته مصاحبه شونده مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

گفتنی است امسال از استان اصفهان زائرین مشتاق زیارت خانه خدا در قالب 47 کاروان در موسم حج به سرزمین وحی اعزام می شوند و در حال حاضر جلسات آموزشی برای آماده سازی زائران در حال برگزاری است.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران