عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت

عدم ثبت نام حج و خروج از استطاعت

طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که استطاعت انجام حج را داراست ولی ثبت نام اعزام صورت نمی گیرد، احتیاط واجب آن است که خود را از استطاعت مالی خارج نکرده و اگر از طریق دیگری می تواند به سفر حج برود، انجام دهد.

سوال: پدر بنده استطاعت حج را دارد ولی از طرف دولت ثبت نام صورت نمی گیرد؛ آیا ایشان می تواند پول خود را خرج نماید یا باید به هر طریقی حتی از طریق کشور خارجی به حج برود؟

پاسخ:
مقام معظم رهبری: احتیاط واجب آن است که خود را از استطاعت مالی خارج نکند و اگر از طریق دیگری می تواند به سفر حج برود، انجام دهد، ولى اگر قانونى در این زمینه وجود دارد، مراعات گردد. [1]
آیت الله سیستانی: باید فیش آزاد بخرد و برود. اگر امکان سفر از کشور دیگر باشد، باید برود. [2]
آیت الله شبیری زنجانی: در صورت وجود استطاعت-فارغ از جهات ثانویه-  انجام حج  با اعزام از سایر کشورها یا تهیه فیش آزاد واجب است هرچند تفاوت آن با قیمت دولتی زیاد باشد. [3]
آیت الله وحید: بله واجب است به صورتِ آزاد همین إمسال مشرَّف شود . اگر از ایران نتواند، واجب است از کشورهایِ دیگر برود. [4]

----------------
پی نوشت:
[1]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: iRs94GV0D9E.
[2]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیستانی، کد استفتا: 592144.
​​​​​[3]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: 39904.
​​​​​[4]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله وحید.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران