چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم بعثه مقام معظم رهبری در گپ بعثه مقام معظم رهبری در سروش
چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم

چهارشنبه روز زیارتی آقای مهربانی هاست، یا امام رضا (ع) - فیلم

چهارشنبه ها روز زیارتی آقای مهربانی هاست، آقایی که این روزها قرار هر آشنایی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج از مشهد مقدس، روز چهارشنبه متعلق به حضرت رضا (ع) است. در این روز دل ها را روانه حرم با صفای آن حضرت کرده و از راه دور ایشان را زیارت می کنیم.

 

قرار ما حرم توست، یا امام رضا

امید ما، کرم توست یا امام رضا

خوشا به حال دل عاشقی، که در همه حال

کبوتر حرم توست یا امام رضا

قسم به قبله هفتم، که کعبه فقرا

حریم تو محترم است یا امام رضا

تو بوستان همیشه بهاری و خورشید

گل سپیده دم توست یا امام رضا

به عجز خم نشود، منت از ملک نکشد

سری که در قدم توست یا امام رضا

خط امان بنویسید برای اهل نظر

قلم اگر قلم توست یا امام رضا

ضریح سبز تو ای از مدینه دور، هنوز

طلایه دار غم توست یا امام رضا

دلش قرار ندارد شفق که می گوید

قرار ما حرم توست یا امام رضا

 

  

 
مطالب مرتبط

نظرات کاربران