لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزسه شنبه31 مرداد 1396 هجري شمسيبرابر با29 ذی القعده 1438 هجري قمريو22 August 2017 ميلادي|7:17 PM

تاریخ قمري

 • اعدام شلمغاني كذاب ملعون در عصر غيبت صغري در سال 322 هجري قمري
    در ايام غيبت صغري، به خاطر عدم دسترسي مستقيم شيعيان با امامشان حضرت حجه بن الحسن العسكري (ع)، عده اي از منحرفان و كژ انديشان در صدد انحراف مردم ساده و كم بنيه برآمده و با ترفندهاي گوناگون از احساسات آنان بهرهايي يافته و به فتنه گري پرداختند.
    افرادي چون ابومحمد شريعي، محمد بن نصير نميري، احمد بن هلال كرخي، محمد بن علي بلالي و محمد بن علي شلمغاني، از آناني بودند كه با ادعاهاي واهي و دروغين و غلو كردن درباره امامان معصوم (ع) و نسبت دادن مقام الوهيت به آنان و ايجاد ترديد و شبهه در ميان شيعيان، آسيب هاي فراواني به پيراون مكتب اهل بيت (ع) وارد ساختند.
    ابوجعفر محمد بن علي شلمغاني، معروف به "ابن أبي عزاقر"، معروفترين آنان بود. وي از اهالي "شلمغان"، واقع در ناحيه "واسط" در بخش جنوبي عراق بود و يكي از نويسندگان و علماي مذهب شيعه در ايام غيبت صغري به شمار مي آمد و به خاطر نزديكي به ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي، نايب سوم امام زمان (ع) و معرفي شلمغاني توسط وي در ميان طايفه "بني بسطام"، مقام والايي يافته بود و كتاب هاي متعددي مانند: البرهان و التوحيد، البدا و المشيه، نظم القرآن، الامامة، التسليم، الأنوار، المعارف، الايضاح، المباهله، التكليف، ماهية العصمة و غيرها به رشته تحرير درآورد و روايات فراواني درباره امامان معصوم (ع) و احكام فقهي شيعه نقل كرد. ولي به تدريج در كمند خودخواهي، غرور و نخوت گرفتار آمد و پيروي شيطان رجيم را پيشه خود كرد و آرا و عقايد باطل را در نوشته ها و گفته هاي خود وارد ساخت و پيروان و مريدان خويش را به انحراف و كژانديشي سوق داد.
    وي به خاطر مقبول و مشروع جلوه دادن افكار شيطاني خويش، هر چيزي را بيان مي كرد، به حسين بن روح نوبختي نسبت مي داد و از قول وي منتشر مي نمود و بدين جهت، اهالي بسطام و ساير پيروانش از او مي پذيرفتند و جزءِ عقايد ديني خويش مي پنداشتند.
    شلمغاني، به دروغ، ادعاي نيابت امام زمان (ع) نمود و مي گفت، كه روح خدا در جسم او حلول كرده و خود را "روح القدس" مي ناميد و براي پيروانش كتابي بنام "الحاسة السادسة" [حس ششم] تأليف كرد و در آن به برداشته شدن شريعت و مباح بودن لواط تصريح نمود.
    هم چنين مدعي الوهيت شد و مي گفت، كه مردگان را زنده مي كند و قائل به تناسخ ارواح و حلول آن ها شد.
    شيخ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي، به عنوان نايب منصوص و منصوب امام زمان (ع)، در برابر انحرافات و كفر گويي هاي اين مرتد مردم فريب، احساس مسئوليت سنگيني مي نمود و بدين جهت در مقابل وي، عكس العمل نشان داد و پندارهاي وي را باطل اعلام كرد و چون نتيجه اي از اين نگرفت، كلاً وي را طرد و شيعيان را از پيروي و نزديكي وي بر حذر داشت. تا اين كه توقيعي از ناحيه مقدسه بيرون آمد و با صراحت تمام، وي را مورد لعن و نفرين قرار داد. در اين توقيع مقدس، امام زمان (ع) از شلمغاني، با اين عبارت ياد كرد: المخذول الضال المضل، المعروف بالعزا قري لعنه الله …
    از آن پس، حسين بن روح نوبختي به تمام بزرگان، مبلغان و دانشمندان شيعه اعلام كرد، كه از شلمغاني برائت بجويند و وي را مورد لعن و نفرين قرار دهند.
    راضي بالله [بيستمين خليفه عباسي] كه از ناخرسندي علما و فقهاي شيعه و اهل سنت نسبت به افكار شرك آلود شلمغاني با خبر بود و از اين جهت، تحت فشار آنان قرار داشت، دستور دستگيري و اعدام وي را صادر كرد.
    سرانجام، شلمغاني را به همراه ابراهيم بن ابي عون به دار آويزان و دست و پاي آن دو را قطع كرده و به سزاي كردارشان رسانيدند و سپس جنازه آنان را سوزانيده و خاكسترشان را در رود دجله ريختند.
    شيخ طوسي (ره) اين واقعه را در روز 29 ذي قعده سال 322 قمري ذكر كرده ولي برخي از مورخان، آن را در اول ذي قعده و برخي ديگر در دوم ذي قعده سال 322 قمري بيان نموده اند.
 • درگذشت «محمد بن علي جَبَلي» در سال 439 هجري قمري
    «محمد بن علي جَبَلي» اديب و شاعر در سال 439 هجري قمري بدرود حيات گفت. كنيه او اَبُوالخَطّاب و شهرتش جبلي بود. جبلي بسيار زيبا شعر مي‎سرود و اشعارش لطافت خاصي داشت. همچنين روايتها و احاديث نقل شده از او بسيار فصيح و روشن است چندانكه خطيب بغدادي از وي استماع حديث كرده است. خطيب بغدادي قصيده ‎اي مشتمل بر 22 بيت از اَبُوالعَلاء مَعَّري نقل كرده كه وي آن را در مدح جبلي سروده است.

تاریخ شمسی

 • انحلال دانشسراي عالي و تشكيل دانشگاه تربيت معلم در سال1342هجري شمسي
  در سال1342هجري شمسي دانشسراي عالي منحل و دانشگاه تربيت معلم تشكيل شد. دانشسراي عالي كه به منظور تربيت معلمان كارآزموده براي دبيرستانها تشكيل شده بود، در سال1297هجري شمسي تأسيس شد و درسال1311عنوان مدرسه عالي گرفت. اين مؤسسه بعد ازتأسيس دانشگاه تهران جزو مؤسسات تابع دانشگاه شد و باهمكاري دانشكده ادبيات و علوم اداره مي شد.هدف ازتأسيس دانشگاه تربيت معلم تربيت معلمان مطابق با اصول جديد آموزش و پرورش است تا جوانان كشور را براساس اسلوب فني و صحيح آموزش دهند. بر همين اساس همواره برنامه هاي تربيت معلم مورد توجه مسئولان آموزش و پرورش قرارگرفته است. شايان ذكر است كه دردانشگاه تربيت معلم رشته هاي متعددي چون تاريخ، زبانهاي خارجي، علوم رياضي، فيزيك، شيمي، طبيعي و فلسفه و جغرافيا و علوم تربيتي تدريس مي شود و هردانشجو علاوه بر فراگرفتن مواد رشته تخصصي خود ملزم به آموختن اصول آموزش و پرورش روانشناسي تاريخ، فرهنگ و فلسفه تربيت است. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

تاریخ ميلادی

 • امضاي قرارداد تاريخي ژنو در سال1864ميلادي
  قرارداد تاريخي ژنو ميان نمايندگان چند كشور اروپايي- آسيايي و امريكايي در سال  1864ميلادي به امضا رسيد. هدف از امضاي قرارداد ژنو ياري رساندن به مجروحان ميدانهاي جنگ بود. طبق اين موافقت نامه اعضاي تيمهاي پزشكي امدادگران و تأسيسات مربوط به آنان بايد درميدانهاي جنگ بي طرف شناخته شوند و ازهرگونه تعرض درامان باشند.